• Lior Plotnik

פיצוי של למעלה מ-530,000 ש"ח בגין אובדן כושר עבודה !

עודכן: 9 בנוב׳ 2020

נ' פנה למשרדנו והעלה בפנינו את סיפורו:

הוא עוסק בטיפול בסוסים מזה כ-20 שנה, בעקבות שרשרת של פגיעות ומחלות מהן סבל, הוא איבד את כושר עבודתו.

נ' בוטח בביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח וזו שילמה לו תגמולי ביטוח חודשיים וזאת למשך כ-4 שנים.

לפתע, החליטה חברת הביטוח להפסיק את תשלום תגמולי הביטוח.

מדוע? מאחר שלטענתם נ' כבר לא מצוי באובדן כושר עבודה. לטענתם, נ' יכול לעסוק ב-"עיסוק סביר אחר".

נבהיר כי מצבו הרפואי של נ' לא נעשה יותר טוב - לצערנו, ההיפך הוא הנכון.

לאור החלטה מקוממת זו, הגשנו כנגד חברת הביטוח תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ואליה צירפנו חוות דעת של מומחה תעסוקתי שקבע כי נוכח מצבו הרפואי של נ' ונוכח עיסוקו, הרי שאין הוא יכול לעסוק בכל עיסוק סביר אחר.

פנינו לגישור והעלנו בצורה מסודרת את כל הטענות של נ'.

בסופו של יום, חברת הביטוח התרצתה והסכימה להצעת המגשר לשלם למעלה מ-530,000 ש"ח !


אם אתם או יקירכם מצויים בסיטואציה דומה שבה חברת הביטוח / ביטוח לאומי מסרבים לשלם לכם את מה שמגיע לכם - פנו אליי, עורך דין אבדן כושר עבודה, ואסייע לכם לממש את זכויותיכם.


58 צפיות0 תגובות